Bestuur

Het bestuur bestaat uit onderstaande leden:

Dhr. Leo Staal - Voorzitter
Hans Alewijnse - Secretaris
Tom van der Spek - Penningmeester
Marcelle Queen - Vertegenwoordiger medewerkers

Vacature - Lid, PR

Het bestuur komt minimaal 6x per jaar in de bestuursvergadering bijeen.