Fair Trade (ENGLISH VERSION BELOW)

Daarom is FAIRTRADE echt EERLIJK!

Wat is het doel van fairtrade instellingen zoals de organisatie van wereldwinkels en handelaren in fairtrade producten? Zij willen de maatschappelijke positie van de producenten in de ontwikkelingslanden verbeteren door die producenten een “eerlijke” prijs te betalen en hen te helpen om op een “duurzame” manier te produceren.

Welke organisaties houden zich er mee bezig?
World Fairtrade Organisation (WFTO), wereldwijd in ca. 70 landen en de daarbij aangesloten organisaties in die diverse landen gedurende meer dan 50 jaar.
In Nederland kennen wij onder meer:

  • Fair Trade Original, sinds 1967. (www.fairtrade.nl)
  • De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (www.wereldwinkels.nl)
  • Stichting Wereldwinkels Nederland (www.wereldwinkelsnederland.nl)
  • Ca. 350 Wereldwinkels in de steden en dorpen door het hele land. De eerste in 1969.
  • +/- 80 werkgroepen in steden en plaatsen aangesloten bij de Landelijke Organisatie Fairtrade Gemeenten. (www.fairtradegemeenten.nl) Voor Den Haag: http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade
  • Vele bedrijven met deze ideële grondslag onder meer de Stichting Max Havelaar die ook de certificering verzorgt op de food producten. (www.maxhavelaar.nl)
  • Importeurs van goederen en producten, die rechtstreeks bij de producenten inkopen en daarmee veel tussenhandel uitschakelen. Vaak zetten zij ook projecten op om de levensomstandigheden van de producenten en hun omgeving te verbeteren. Hierbij kan men denken aan de bouw en inrichting van scholen, doktersposten en dergelijke.

De “eerlijke” prijs wordt mede als volgt bepaald:

  • De producent ontvangt een vergoeding voor het product waardoor hij/zij is gewaarborgd van voldoende middelen om het bedrijf te blijven uitvoeren. Hij/zij verdient voldoende om het gezin te voeden, te kleden en onderdak te bieden. Hij/zij kan hun kinderen naar school sturen en hun inzet in het werk verkleinen zodat zij zich verder kunnen ontplooien. In de prijs is een extra toeslag verwerkt om ook in hun omgeving de levensomstandigheden te kunnen helpen verbeteren.
  • Ook geven de consulenten van de fairtrade organisaties adviezen om de producten up-to-date te houden, zodat de afzet kan worden geborgd door het volgen van de trends in de wereld van de consumenten.
  • Verder geven de consulenten adviezen over “duurzamer” produceren zodat het milieu niet wordt beschadigd maar juist positief wordt ontwikkeld.

De controle / certificering.

Uiteraard is het niet vrijblijvend om aan een product het kaartje “fairtrade” te mogen ophangen!
De World Fairtrade Organisation (WFO) en hun afgeleide organisaties in diverse landen controleren regelmatig de gang van zaken in de gecertificeerde bedrijven en hun maatschappelijke omgeving, zodat uitvoering van de voorwaarden wordt geborgd. Daarbij wordt onder meer gelet op de arbeidsomstandigheden, de beloning van werknemers, de inzet van kinderen en de scholing daarvan en verbeteringen in de gemeenschap. Zolang aan de voorwaarden wordt voldaan blijft de certificering gehandhaafd.
De Wereldwinkels hebben de richtlijn afgesproken dat minstens 85% van het assortiment “fairtrade” moet zijn en daarbij maximaal 15% “randproducten” wordt verkocht. Deze randproducten hebben vaak een link met duurzaam geproduceerde goederen, omdat wij dat ook een belangrijke eigenschap vinden voor onze artikelen.
Wij staan voor het milieu in de ontwikkelingslanden, en ook voor dat in onze eigen maatschappij!

De Wereldwinkels en hun vrijwilligers.

Er zijn zo’n 350 wereldwinkels in Nederland en hierin zijn ca. 7.000 mensen werkzaam.
De winkels zijn meest in stichtingsvorm opgezet en worden gerund door besturen en winkelmedewerkers op vrijwillige en onbetaalde basis.
Zij doen hun werk vanuit de wil om in de maatschappij en vooral in de ontwikkelingslanden de verbeterdoelen te helpen realiseren en zijn daarin echt gedreven.
Omdat de winkels geen winstoogmerk hebben zijn die in het algemeen ingeschreven in het register van ANBI organisaties, wat ook geldt voor de overkoepelende organisaties.

Eventuele “winsten” worden vaak weer ingezet om extra projecten op te zetten bijv. via micro kredieten verstrekt door de Stichting “Oikocredit” die zich als een der eersten al weer 40 jaar mee hiermee bezighoudt en waar veel wereldwinkels in deel nemen.

Het is verder goed dat nu ook bij de grotere supermarkten en winkelketens meer en meer fairtrade, vooral “food” producten worden aangeboden en daarmee de verspreiding en bekendheid van fairtrade een extra stimulans heeft gekregen.
Toch kunnen juist ook voor overige producenten via fairtrade meer menswaardige levens- en werkomstandigheden worden bewerkstelligd. Dit kunnen specifiek de wereldwinkels en/of gespecialiseerde winkels verder stimuleren en daarmee behouden zij hun waarde en bestaansrecht.

Kortom:
Wilt u met ons meedoen met het verbeteren van de wereld kom gerust binnen bij onze “Wereldwinkels”. Wij hebben een mooi en uniek aanbod van allerlei nuttige en ook mooie artikelen.

In Den Haag / Scheveningen vindt u de enige Wereldwinkel van de stad in de
Stevinstraat 149, 2587 ED Den Haag , tel.: 070 3060851
e-mail: wereldwinkelscheveningen@hetnet.nl.

Nieuws en informatie van de werkgroep Fairtrade Den Haag kunt vinden op de website van Duurzaam Den Haag
duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade

ENGLISH VERSION.


FAIR TRADE.

This is why Fairtrade is an honest store:

Question: What are the goals of the Fairtrade Organisation with the Wereldwinkels and merchants of fairtrade products?

They, the Fairtrade Organisation, want to improve the quality of life, for the merchants in the community, by offering products for a 'fair price' and to help them produce sustainable products.

Question: Which organisations are involved?

The World Fairtrade Organisation (WFTO), operates in about 70 countries worldwide for the last 50 years. In the Netherland, we are known under the names of:

- Fair Trade Original. since 1967 (www.fairtrade.nl)
- the Union of Wereldwinkels NL. (www.wereldwinkels.nl)
- Foundation of Wereldwinkels Nederland. (www.wereldwinkelsnederland.nl)
- Approximately 350 Wereldwinkels in cities and villages throughout the country, started in 1969
- Approximately 80 groups are associated with the Local Municipalities of Fairtrade. (www.fairtradegemeenten.nl)
- The Hague is a Fairtrade Municipaity encompassing sustainable products. http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade
- The ONLY store in The Hague is the Wereldwinkel Scheveningen, located at the Stevinstraat 149.
- Many companies are associated with Certified suppliers of sustainable food products. eg. Max Havelaar Foundation. (www.maxhavelaar.nl)
- Many Importers of these products, deliver their products direct from the sources, eliminating any brokers, to ensure that the producers maximise their profits, and these profits can be used for schools and medical facilities.

CERTIFICATION:

Not all 'producers' are allowed to use the "Fairtrade" label.

The World Fairtrade Organisation (WFO) regularly do 'checks' on producers to ensure that all the requirements are being fulfilled.
Working conditions, a 'fair wage' and schooling for children are just a few of these Key requirements.
At least 85% of all these products must be fairtrade for the producer in order to maintain certification. Sustainability is also a critical element in produce and production as well.

STORES AND VOLUNTEERS:

There are 350 Wereldwinkels in NL with roughly 7000 volunteers. These stores are a non-profit foundation run and managed by volunteers.
Their goal is to improve the quality of life in the communities of third world countries.

In the modern market today, Fairtrade Food products have been made available to larger supermarkets and store chains. This situation has further enhanced the Brand message of Fairtrade in the marketplace.

Will you help support the Fairtrade philosophy? And improve the quality of life for the communities in the third world countries?
Then please visit our Wereldwinkel at Stevinstraat 149, in Scheveningen. (Tel. 070-3060851)
You will certainly enjoy our unique and useful products for a 'Fair' price and support our ultimate goal!

e-mail: wereldwinkelscheveningen@hetnet.nl.