Fair Trade

Daarom is FAIRTRADE echt EERLIJK!

Wat beogen fairtrade instellingen zoals de organisatie van wereldwinkels en handelaren in fairtrade producten?
Zij willen de maatschappelijke positie van de producenten in de ontwikkelingslanden verbeteren door die producenten een “eerlijke” prijs te betalen en hen te helpen om op een “duurzame” manier te produceren.

Welke organisaties houden zich er mee bezig?
World Fairtrade Organisation (WFTO), wereldwijd in ca. 70 landen en de daarbij aangesloten organisaties in die diverse landen gedurende meer dan 50 jaar.
In Nederland kennen wij onder meer:

  • Fair Trade Original, sinds 1967. (www.fairtrade.nl)
  • De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (www.wereldwinkels.nl)
  • Stichting Wereldwinkels Nederland (www.wereldwinkelsnederland.nl)
  • Ca. 350 Wereldwinkels in de steden en dorpen door het hele land. De eerste in 1969.
  • +/- 80 werkgroepen in steden en plaatsen aangesloten bij de Landelijke Organisatie Fairtrade Gemeenten. (www.fairtradegemeenten.nl) Voor Den Haag: http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade
  • Vele bedrijven met deze ideële grondslag onder meer de Stichting Max Havelaar die ook de certificering verzorgt op de food producten. (www.maxhavelaar.nl)
  • Importeurs van goederen en producten, die rechtstreeks bij de producenten inkopen en daarmee veel tussenhandel uitschakelen. Vaak zetten zij ook projecten op om de levensomstandigheden van de producenten en hun omgeving te verbeteren. Hierbij kan men denken aan de bouw en inrichting van scholen, doktersposten en dergelijke.

De “eerlijke” prijs wordt mede als volgt bepaald:

  • De producent ontvangt een vergoeding voor het product waardoor hij/zij is gewaarborgd van voldoende middelen om het bedrijf te blijven uitvoeren. Hij/zij verdient voldoende om het gezin te voeden, te kleden en onderdak te bieden. Hij/zij kan hun kinderen naar school sturen en hun inzet in het werk verkleinen zodat zij zich verder kunnen ontplooien. In de prijs is een extra toeslag verwerkt om ook in hun omgeving de levensomstandigheden te kunnen helpen verbeteren.
  • Ook geven de consulenten van de fairtrade organisaties adviezen om de producten up-to-date te houden, zodat de afzet kan worden geborgd door het volgen van de trends in de wereld van de consumenten.
  • Verder geven de consulenten adviezen over “duurzamer” produceren zodat het milieu niet wordt beschadigd maar juist positief wordt ontwikkeld.

De controle / certificering.

Uiteraard is het niet vrijblijvend om aan een product het kaartje “fairtrade” te mogen ophangen!
De World Fairtrade Organisation (WFO) en hun afgeleide organisaties in diverse landen controleren regelmatig de gang van zaken in de gecertificeerde bedrijven en hun maatschappelijke omgeving, zodat uitvoering van de voorwaarden wordt geborgd. Daarbij wordt onder meer gelet op de arbeidsomstandigheden, de beloning van werknemers de inzet van kinderen en de scholing daarvan en verbeteringen in de gemeenschap. Zolang aan de voorwaarden wordt voldaan blijft de certificering gehandhaafd.
De Wereldwinkels hebben de richtlijn afgesproken dat minstens 85% van het assortiment “fairtrade” moet zijn en daarbij maximaal 15% “randproducten” wordt verkocht. Deze randproducten hebben vaak een link met duurzaam geproduceerde goederen, omdat wij dat ook een belangrijke eigenschap vinden voor onze artikelen.
Wij staan voor het milieu in de ontwikkelingslanden, en ook voor dat in onze eigen maatschappij!

De Wereldwinkels en hun vrijwilligers.

Zoals reeds is vermeld bestaan er op dit moment zo’n 350 wereldwinkels in Nederland en zijn hierin ca. 7.000 mensen werkzaam.
De winkels zijn meest in stichtingsvorm opgezet en worden gerund door besturen en winkelmedewerkers op vrijwillige en onbetaalde basis.
Zij doen hun werk vanuit de wil om in de maatschappij en vooral in de ontwikkelingslanden de verbeterdoelen te helpen realiseren en zijn daarin echt gedreven.
Omdat de winkels geen winstoogmerk hebben zijn die in het algemeen ingeschreven in het register van ANBI organisaties, wat ook geldt voor de overkoepelende organisaties.

Eventuele “winsten” worden vaak weer ingezet om extra projecten op te zetten bijv. via micro kredieten verstrekt door de Stichting “Oikocredit” die zich als een der eersten al weer 40 jaar mee hiermee bezighoudt en waar veel wereldwinkels in deel nemen.

Het is verder goed dat nu ook bij de grotere supermarkten en winkelketens meer en meer fairtrade, vooral “food” producten worden aangeboden en daarmee de verspreiding en bekendheid van fairtrade een extra stimulans heeft gekregen.
Toch kunnen juist ook voor overige producenten via fairtrade meer menswaardige levens- en werkomstandigheden worden bewerkstelligd. Dit kunnen specifiek de wereldwinkels en/of gespecialiseerde winkels verder stimuleren en daarmee behouden zij hun waarde en bestaansrecht.

Kortom:
Wilt u met ons meedoen met het verbeteren van de wereld kom gerust binnen bij onze “Wereldwinkels”. Wij hebben een mooi en uniek aanbod van allerlei nuttige en ook mooie artikelen.

In Den Haag / Scheveningen vindt u de enige Wereldwinkel van de stad in de
Stevinstraat 149, 2587 ED Den Haag , tel.: 070 3060851
e-mail: wereldwinkelscheveningen@hetnet.nl.

Nieuws en informatie van de werkgroep Fairtrade Den Haag kunt vinden op de website van Duurzaam Den Haag
duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade